دپارتمان آموزش

این واحد یکی از بخش های مهم شرکت پارت کنترل بوده که مورد توجه خاص مدیریت شرکت می باشد و به خاطر هدف گذاری بومی سازی این دانش، توجه ویژ ه ای معطوف به آن است.

اهداف و خط مشی آموزش این شرکت بر این مبناست که با تمام تلاش سعی در به روز نمودن اطلاعات کارشناسان خود و همکاران درون سازمان در حوزه ی کنترل واتوماسیون (به جهت ارائه بهترین خدمات به جامعه صنعتی هدف) را دارد و همچنین با برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مهندسین مشاوران، کارشناسان مجری و نیز اپراتورسیستم به متقاضیان فراگیری در حوزه کنترل و علوم وابسته خدمات ارزنده ای در این دپارتمان اهداء می گردد.

دوره های ما:

تا کنون

44580

نفر ساعت در پارت کنترل

آموزش دیده اند!