استخدام در پارت کنترل

شرکت پارت کنترل خراسان جهت تکمیل نیروی انسانی در واحد فنی مهندسی و خدمات پس از فروش خود در سال ۱۳۹۶ دعوت می کند:

در صورت تمایل به همکاری می توانید رزومه خود را به شماره همراه ۰۹۲۱۰۴۴۱۹۷۳ تلگرام فرمایید.

نمونه اطلاعات مورد نیاز شرکت برای بررسی رزومه در فرم پیوست موجود است. لطفا فرم استخدامی را تکمیل نموده یا از وجود اطلاعات مورد تقاضای پارت کنترل در رزومه خود اطمینان حاصل نمایید.

نمونه فرم استخدامی