ماشین تولید قطعات دکل برق

پروژه

پروژه  تامین تجهیزات اتوماسیون و برنامه نویسی سیستم کنترل و مانیتورینگ ماشین تولید قطعات دکل برق

Year:2011
PLC:S7-200
CPU: 224
HMI: TP 170 micro
Network: Rs-485
Drive: Servo Drive

کارفرما

شرکت ماشین سازی پیشگامان صنعت ابیورد

machin logo

Providing Solution
Plan and Design
installation and commissioning

این پروژه که به سفارش شرکت ماشین سازی پیشگامان صنعت ابیورد به انجام رسید سیستم کنترل و مانیتورینگ دستگاه تولید اتوماتیک قطعات دکل برق طراحی و اجرا شد. از جمله نکات برجسته در این پروژه دقت های بالایی است که در تولید قطعات متعدد یک دکل برق بایستی لحاظ شود، که این دقت ها صرفا با پیاده سازی سیستم کنترل ممکن می شود.

یکی دیگر از نکات لازم در طراحی و اجرای این سیستم کنترل، انجام سریع پروسه می باشد که روند تولید قطعات دکل را توجیه پذیر قرار دهد.

در این پروژه از حجم بالایی از قابلیت های یک PLC رده S7-200 استفاده شد.