کنترل کارخانه شکر دعبل خزاعی

پروژه

پروژه طراحی و تغییر سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه تصفیه شکر

کارفرما

شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

logo

Visit Website

Providing Solution
Plan and Design
installation and commissioning

به منظور نوسازی و بهینه سازی سیستم کنترل مرکزی کارخانه تصفیه شکر خام دعبل خزاعی پروژه ای تحت عنوان ارتقاء سیستم کنترل واحد تصفیه شکر از سیستم قدیمی هارتمن براون به زیمنس با نرم افزار PCS7 V7.1 تعریف شد که طی مناقصه ای این پروژه به شرکت پارت کنترل محول گردید.

در اجرای این پروژه می بایست استخراج لاجیک پروسه ، طراحی جدید صفحات مانیتورینگ  و برنامه نویسی PLC و پیکربندی سرور و کلاینت ها به انجام می رسید. سیستم کنترل در سطوح  CPU، سرور و ET-200 دارای قابلیت افزونه (Redundancy) بوده و اپراتورها قادر بودند از طریق ۹ کلاینت بر کل پروسه نظارت داشته باشند.