کمپرسورهای گاز مناطق نفتی آغاجاری

پروژه

پروژه طراحی و ساخت تابلوهای سیوا کن کمپرسورهای گاز مناطق نفتی آغاجاری

کارفرما

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

oil5

Visit Website

 

ارائه راهکار
طراحی و برنامه ریزی
پیاده سازی و اجرا

به منظور کاهش استرس ها و تنش های مکانیکی و الکتریکی در استخراج گاز توسط کمپرسورهای میادین گازی منطقه ی آغاجاری، از سوی شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری پروژه ای جهت مجهز کردن این کمپرسورها به سافت استارتر تعریف شد. پس از احراز توانمندی های فنی و بازرگانی شرکت پارت کنترل این پروژه به این شرکت محول گردید.

در طراحی و ساخت  ۹ عدد تابلو سافت استارتر ۲۰۰ کیلو وات این پروژه از طراحی سیواکن زیمنس استفاده شد و سافت استارترهای سری ۳RW40 در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است.